Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZakładanie firmy w Egipcie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-22 15:26:45
polska, egipt

Syntetyczna informacja nt. warunków zakładania i funkcjonowania firmy zagranicznej w Egipcie została opracowana w celu wsparcia zamierzeń rozwojowych firm polskich na rynku egipskim. Prezentowane są następujące kwestie: - formy prawne firm; - regulacje dotyczące założenia firmy; - regulacje dotyczące zatrudnienia; - rodzaje i stawki podatkowe; - ubezpieczenie socjalne.

Syntetyczna informacja nt. warunków zakładania i funkcjonowania firmy zagranicznej w Egipcie została opracowana w celu wsparcia zamierzeń rozwojowych firm polskich na rynku egipskim. Prezentowane są następujące kwestie:
- formy prawne firm;
- regulacje dotyczące założenia firmy;
- regulacje dotyczące zatrudnienia;
- rodzaje i stawki podatkowe;
- ubezpieczenie socjalne.

 


1. Formy prawne firm

a) Spółka jednoosobowa /sole proprietorship/: należy do jednego właściciela;
b) Spółka jawna /partnership/: właścicielem jest dwóch lub więcej aktywnych wspólników;
c) Spółka komandytowa /limited partnership/ : właścicielem jest jeden lub więcej aktywnych wspólników oraz jeden lub więcej partnerów cichych. Wspólnik aktywny może uczestniczyć w zarządzaniu spółką oraz ma nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, natomiast wspólnik cichy nie może uczestniczyć w zarządzaniu spółką i jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swych udziałów.


Wymogi dla ustanowienia spółki w formie partnerstwa /partnrships/:
- umowa podpisana między partnerami;
- pełnomocnictwo notarialne upoważniające przedstawiciela do założenia spółki;
- umowa najmu siedziby spółki;
- kopia paszportu przedstawiciela.

d) Spółka akcyjna (SEA Stock Holding): posiada minimum 3 akcjonariuszy, jest zarządzana przez zarząd składający się z minimum 3 członków, minimalny kapitał założycielski wynosi 250 000 funtów egipskich płatny w całości w okresie 5 lat.
e) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lilited Liability): posiada minimum 2 wspólników, zarządzana jest przez dyrektora generalnego lub zarząd, kapitał założycielski to 200 funtów egipskich.
f) Spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością /Limited Stock Company/ – bardzo rzadko stosowana forma.


Wymogi dla założenia spółek akcyjnych /stock companies/:

- umowa podpisana między partnerami – udziałowcami;
- pełnomocnictwo w celu założenia spółki;
- umowa najmu siedziby firmy;
- zaświadczenie z banku o wpłacie kapitału założycielskiego;
- kopie paszportów udziałowców.
g/ Oddział firmy zagranicznej: forma często używana przez firmy zagraniczne i cudzoziemców, procedura zakładania oddziału trwa od 3 do 6 miesięcy stosownie do przedstawionych niżej wymogów:
- wniosek w imieniu inwestora – zagranicznej firmy założycielskiej do rejestru gospodarczego;
- kopia statutu zagranicznej firmy założycielskiej oraz wypis z rejestru handlowego potwierdzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu wraz z tłumaczeniem na język arabski;
- oryginał zezwolenia na otwarcie oddziału w Egipcie wraz z tłumaczeniem na język arabski;
- oryginał zezwolenia założycielskiej firmy zagranicznej na zatrudnienie dyrektora oddziału potwierdzone przez MSZ Egiptu wraz z tłumaczeniem na język arabski;
- oryginał zaświadczenia z założycielskiej firmy zagranicznej o braku jej oddziału w Egipcie;
- oryginał pełnomocnictwa notarialnego założycielskiej firmy zagranicznej dla osoby reprezentującej firmę, potwierdzone przez MSZ Egiptu;
- oryginał i 3 kopie zaświadczenie z banku o wpłacie w walucie zagranicznej równowartości 5000 funtów egipskich;
- umowa najmu siedziby oddziału firmy;
- kontrakty na budowę lub inne porozumienia z firmami egipskimi, profil firmy oraz świadectwa ukazujące doświadczenie w branży.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu oraz przetłumaczone na język arabski przez tłumacza przysięgłego.

h/ Przedstawicielstwo firmy zagranicznej: zakres działalności jest ograniczony do analizy rynku bez możliwości generowania dochodów.


2. Zatrudnienie cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o pracę w Egipcie muszą uzyskać pozwolenie o pracę (Work License) z Ministerstwa Pracy i Emigracji. Przy przyznawaniu pozwoleń uwzględnia się kwalifikacje i doświadczenie pracownika z zagranicy. Cudzoziemiec nie może stanowić konkurencji na rynku pracy dla Egipcjan. Pierwszeństwo dane jest cudzoziemcom urodzonym i przebywającym na stałe w Egipcie.

Liczba zatrudnionych cudzoziemców w oddziale firmy zagranicznej nie może przewyższać 10% wszystkich pracowników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 90 z 2011 roku Ministerstwa Pracy i Imigracji cudzoziemiec nie może otrzymać zezwolenia na pracę jeśli praca ta może być wykonana przez pracownika egipskiego po odbyciu 3-6 miesięcznego szkolenia. Potrzeba zatrudnienia cudzoziemca przez przedsiębiorstwo – na okres maksymalnie 3 lat – musi wpisywać się w interes ekonomiczny kraju oraz potrzebę zagranicznej firmy. Firmy zatrudniające zagranicznych ekspertów lub techników muszą wyznaczyć dwóch egipskich asystentów o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu w celu ich szkolenia.

Obowiązuje zakaz zatrudnienia cudzoziemców jako:

- przewodników turystycznych;
- prowadzących działalność import/eksport (import jest zabroniony jeśli cudzoziemiec jest wspólnikiem w firmie z wyjątkiem importu komponentów niezbędnych do działalności produkcyjnej firmy);
- celników.

Stosowane są opłaty za pozwolenie na pracę:

- 2000 funtów egipskich za pierwsze wydanie oraz każdorazowo za przedłużenie;
- 4000 funtów egipskich dla pracowników w firmach zatrudniających powyżej 10% cudzoziemców.

Pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemców są wydawane na okres 1 roku lub krótszy.

3. System podatkowy

Podatek od towarów i usług

0,5% zakupy i budowy
2% usługi (od sumy powyżej 300 EGP)
5% agencje handlowe, maklerskie
5% usługi inne niż handlowe, consulting (od sumy powyżej 100 EGP)
10% Sprzedaż (podobny do VAT)

Podatek dochodowy

Obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na narodowość.
Podatek od dochodów (rocznie, funty egipskie)
0 – 5000 zwolniony
5000-15000 10%
15000-20000 15%
Powyżej 20000 20%
Dochody od działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej są obciążone podatkiem 40,55%.

4. Ubezpieczenie socjalne

Składki na ubezpieczenie społeczne są pobierane od pracowników egipskich i wynoszą 11-14% dochodu płacone przez pracownika i 24-26% płacone przez pracodawcę.

5. Amortyzacja

Ustalona przez urząd podatkowy:
50 % sprzęt komputerowy
5% budynki
25% pozostałe środki trwałe
30% maszyny

6. Opłaty skarbowe zależne są od liczby dokumentów i wynoszą 0,40 funta egipskiego za każdy dokument.

7. Pozostałe kwestie:

a. Dokumenty dotyczące wydatków i zakupów muszą być wystawiane w imienu firmy na oficjalnych fakturach, prawo podatkowe ustala limit 7% wydatków i zakupów bez odpowiednich dokumentów zaświadczających.
b. Zeznanie podatku dochodowego składa się kwartalnie w styczniu, kwietniu, czerwcu i październiku.
c. Zeznanie podatku od towarów i usług składa się również kwartalnie.
d. Roczne zeznanie podatku dochodowego składa się rocznie do 30 kwietnia.
e. Składki na podatku dochodowego oraz na ubezpieczenie społeczne opłaca się do 15 dnia każdego miesiąca.
f. Wszystkie faktury na dostawy muszą odpowiadać wymogom prawa podatkowego, by mogły zostać przyjęte przez urząd skarbowy.

8. Rodzaje działalności gospodarczej

Zasadniczo wszystkie rodzaje działalności gospodarczej są dostępne do wykonywania przez cudzoziemców bez względu na formę prawną firmy: budownictwo, produkcja, konsulting, turystyka, wydobycie ropy i gazu, usługi. Jednak występują pewne ograniczenia dotyczące głównie branży:
- importu towarów:
- import jest zakazany w przypadku, jeśli obcokrajowiec jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w firmie, za wyjątkiem importu komponentów niezbędnych do produkcji przez firmy produkcyjne;
- turystyki:
- dyrektorem musi być osoba narodowości egipskiej z 10 letnim doświadczeniem w branży;
- wartość kapitału założycielskiego wynosi minimum 3 miliony funtów egipskich;
- wymagane jest wystawienie listu gwarancyjnego o wartości 200 tys. funtów egipskich;
- siedziba firmy turystycznej musi mieć powierzchnię minimum 60 m2.

Poza tym pracownicy wolnych zawodów /pn. adwokat lub rewident księgowy/ z zagranicy nie mają prawa do reprezentowania swoich klientów oraz przedstawiania sprawozdań na rynku egipskim.

9. Usługi bankowe

Firma może założyć konto bankowe wraz z rejestracją działalności gospodarczej w Egipcie.
Wymagania w zakresie założenia konta bankowego przez cudzoziemca:
- ukończone 18 lat (konto oszczędnościowe) lub 21 lat (rachunek bieżący);
- minimalna wpłata początkowa to 5 000 funtów egipskich lub 2000 $ lub ekwiwalent w innej walucie;
- cudzoziemcy z ważną wizą pobytową na okres co najmniej 1 roku mogą otworzyć konto oszczędnościowe i rachunek bieżący;
- cudzoziemcy nie będący rezydentami mogą otworzyć bankowe konto oszczędnościowe.

Dodatkowe informacje- w przewodniku eksportera oraz prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej.

Kair, 2014 r.
Pliki do pobrania

finansowaniesektoram-smewegipcie
pdf | 250.06 KB
Pobierz
umowaagencyjnawegipcie
pdf | 167.21 KB
Pobierz
egypt-requiredprocedurestoregisteraforeigncompanysbranch
pdf | 256.85 KB
Pobierz
egypt-companies-liscensing-permitting
pdf | 485.72 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert