Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 13:47:19
egipt, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Egipt jest sygnatariuszem najważniejszych na świecie konwencji dotyczących ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 

 

Ochrona własności

 

Egipt podpisał:

  • Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych
  • Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 1883 r.
  • Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 1954 r.
  • Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług
  • Akt Sztokholmski i Akt Genewski Porozumienia Haskiego z 1999 r.
  • Układ o Współpracy Patentowej z 1970 r.
  • Traktat TLT (Trademark Law Treaty)

Od 1995 r. Egipt jest też członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), pod patronatem której podpisane zostało Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPs). To dokument wyznaczający minimalne standardy ochrony poszczególnych obszarów własności intelektualnej, ustalający wymagania prawne, które powinno spełniać każde państwo wchodzące w skład WTO. Regulacje te obejmują: prawo autorskie (w tym prawa artystów, wykonawców, producentów muzycznych oraz organizacji nadawczych), oznaczenia geograficzne, wzornictwo przemysłowe, topografie układu scalonego i patenty.

Ponieważ Egipt jest członkiem TRIPs, to zobowiązany jest do prowadzania praw i przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej (IPR), obowiązujących na jego terytorium.

W czerwcu 2002 r. rząd Egiptu uchwalił czteroczęściową ustawę o ochronie własności intelektualnej: Law on the protection of intellectual property rights (ustawa 82/2002 r.). Część pierwsza ustawy zawiera przepisy dotyczące patentów, wzorów użytkowych, układów scalonych i projektów technicznych. Część druga dotyczy znaków towarowych i danych, oznaczeń geograficznych, rysunków i wzorów przemysłowych. Część trzecia reguluje prawo autorskie i prawa pokrewne, a czwarta zawiera regulacje dotyczące terminów botanicznych. Rok później rząd opublikował przepisy wykonawcze do artykułów części 1, 2 i 4 ustawy, a w 2006 r. wprowadzono w życie regulacje wykonawcze do części 3.

 

Patenty

 

Ustawa zwiększyła okres ochrony patentów do 20 lat, a za ich naruszenie przewidziana jest grzywna do 50.000 funtów egipskich i/lub kara pozbawienia wolności do lat trzech. Do ochrony produktów farmaceutycznych dołączono przepisy dotyczące wyłączności danych i wyłączności praw marketingowych. Egipt posiada status państwa rozwijającego się w dziedzinie środków farmaceutycznych i chemicznych w ramach porozumienia TRIPs.

We wrześniu 2009 r., po wieloletnich wspólnych przygotowaniach rządu i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Egipskie Biuro Patentowe uzyskało status instytucji międzynarodowej. Było to pierwsze biuro patentowe o międzynarodowym statusie w krajach arabskich i afrykańskich. Zgodnie z postanowieniami traktatu o współpracy, Egipskie Biuro Patentowe, działające pod nadzorem egipskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, rozpatrywać będzie wnioski patentowe ze wszystkich krajów.


Leki i znaki handlowe

 

W styczniu 2007 r. egipski rząd ogłosił wprowadzenie nowego uproszczonego systemu rejestracji leków, posiadających poparcie Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA i Europejskiej Agencji Leków EMEA. Dzięki temu systemowi wydłużony został okres ochrony leków. Wynosi on pięć lat i obliczany jest od daty zgłoszenia wniosku o rejestrację do rejestru farmaceutycznego Ministerstwa Zdrowia.

Nowa ustawa IPR gwarantuje 10-letnią ochronę znaków handlowych, zgodnie z postanowieniami Traktatu TLT. Kary zostały zwiększone do maksymalnie 20.000 funtów egipskich i/lub kary pozbawienia wolności nie krótszej niż jeden miesiąc.

24 grudnia 2008 r. parlament Egiptu ratyfikował Protokół do Porozumienia Madryckiego, wprowadzający międzynarodową rejestrację znaków towarowych. Egipt był sygnatariuszem Protokołu Madryckiego od 28 czerwca 1989 r., ale nie ratyfikował traktatu. Ratyfikacja powinna zwiększyć dynamikę handlową Egiptu, pozwalając na rejestrację egipskich marek w innych krajach poprzez proste wskazanie państw, w których miałaby być dokonana rejestracja. Egipskie firmy będą mogły korzystać z możliwości rejestracji w 27 krajach i terytoriach, które przyjęły Protokół do Porozumienia Madryckiego, łącznie z USA i krajami Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, firmy tych państw będą mogły wskazywać Egipt podczas rejestracji swoich marek, bez potrzeby dokonywania skomplikowanej procedury rejestracji w Egipskim Biurze Znaków Handlowych.


Prawo autorskie

 

Nowa ustawa zapewnia ochronę prawa autorskiego dla dzieł artystycznych i literackich, programów komputerowych i utworów audiowizualnych. Czas ochrony książek i programów komputerowych rozciąga się na okres życia autora oraz następne 50 lat. Nagrania chronione są przez 50 lat od momentu ich nagrania.

Naruszenie prawa autorskiego dotyczących prac artystycznych i literackich, oprogramowań komputerowych oraz dzieł audio-wizualnych karane jest grzywną w wysokości 5.000 – 10.000 funtów egipskich i/lub karą pozbawienia wolności na nie mniej niż jeden miesiąc. Regulacje wprowadzone w 2005 r. zmieniane były jeszcze dwukrotnie w 2006 r., przede wszystkim w kwestiach proceduralnych.

Według ostatnich poprawek, rejestracja i egzekwowanie praw własności intelektualnej dla oprogramowań i baz danych pozostaje w gestii Agencji Rozwoju Przemysłu Technologii Informacji, należącej do Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informatycznej.

Autorzy działający sektorze IT korzystają z ochrony dotyczącej kompilacji literackich i technicznych. Ochrona obejmuje, między innymi, takie formy własności intelektualnej jak: książki, broszury, artykuły, publikacje i inne opracowania pisemne, oprogramowania komputerowe, bazy danych, kompilacje audio-wideo. Autor w tym kontekście to osoba tworząca kompilacje. Osoba, której nazwisko wspomniane jest w kompilacji, lub podająca się za autora podczas publikacji uznana jest za autora, chyba że przedstawiono zaprzeczające temu dowody. Osoba, która publikuje kompilację bez podawania nazwiska lub pod pseudonimem uznana jest za autora, o ile nie ma wątpliwości co do jej tożsamości.

Ochrona obejmuje osoby fizyczne i prawne narodowości egipskiej oraz obywateli krajów członkowskich WTO. Nie obejmuje jednak pomysłów, procedur, metod pracy, sposobów operacyjnych, konotacji, zasad, odkryć i danych, nawet jeśli są one wyrażone, wytłumaczone, wskazane lub zawarte w kompilacji.

Zarówno autor jak i jego publiczny następca posiadają stałe i nienaruszalne prawa do skompilowania pracy. Prawa te obejmują prawo do tworzenia nowej kompilacji, prawo przypisania kompilacji jego autorowi, prawa do zapobiegania zmianom kompilacji, które zostałyby uznane przez autora za zniekształcenie lub błąd.

Zmiany w tłumaczeniu nie są uważane za ingerencję, chyba że autor wskaże elementy, które zostały usunięte lub zmienione, oraz jeśli dokonano nadużycia, które naraża na szwank jego reputację.

Ponadto, autor korzysta z wyłącznego prawa przyznawania koncesji lub zakazu wykorzystywania jego kompilacji w jakikolwiek sposób, poprzez kopiowanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne wykonanie, publiczną transmisję, tłumaczenie, edycję, wypożyczanie lub publiczne udostępnianie, w tym także udostępniane przez internet, sieci danych, sieci komunikacyjne lub w inny sposób. Niezależnie od tego, wyłączne prawo nie ma zastosowania w przypadku oprogramowania komputerowego, o ile nie jest ono głównym produktem wynajmu.

Autor ma prawo śledzić sprzedaż oryginalnej wersji jego skompilowanej pracy, oraz ma uprawnienia do uzyskania określonego zysku nieprzekraczającego 10 proc. wartości uzyskanej z każdej sprzedaży.

Ochrona praw autora dotycząca oprogramowań komputerowych i baz danych należy do kompetencji Ministerstwa Łączności i Informatyki. Podejmuje ono niezbędne kroki w celu zagwarantowania ochrony praw autora kompilacji, zwłaszcza w przypadku regulacji dotyczących oprogramowań i kompilacji baz danych, kasowania ich zgodnie z orzeczeniem sądu, zawieszenia lub ponownego wprowadzania, przenoszenia praw własności i ich zatwierdzania.

Opłaty za wnioski wynoszą od 200 do 500 funtów egipskich dla każdego wpisu w rejestr, zajmuje się tym Wydział ds. Oprogramowania Komputerowego i Ochrony Baz Danych w Ministerstwie Łączności i Informatyki.

Egipt dokonał wyraźnego postępu w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej. Znacznie poprawiono jakość i przejrzystość systemu rejestracji znaków towarowych i przemysłowych. Rząd Egiptu podjął również kroki zabezpieczające autoryzowany użytek legalnych oprogramowań przez cywilne departamenty rządowe.

Obszarem wymagającym dalszego uszczelnienia jest zabezpieczanie materiałów chronionych prawami autorskim i poufnych danych testowych. Wysoki poziom piractwa nadal stanowi poważny problem w Egipcie.


Ważne linki

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Szczecin

Baza wiedzy to miejsce gdzie będziemy starać się rozpowszechniać wiedzę o dobrych praktykach w bi...
Polska - SZCZECIN 2021-12-09 Dodał: Adam grabowski Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

ulotki Wrocław

Ulotki drukujemy w pełnym kolorze na wysokiej jakości papierze kredowym lub satynowanym od 100g d...
Polska - SZCZECIN 2021-12-09 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

foldery Wrocław

Druk cyfrowy umożliwia produkcję niskich nakładów materiałów takich jak: raporty, foldery, cennik...
Polska - SZCZECIN 2021-12-09 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert