Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Dostęp towarów i usług do rynku Egiptu

Warunki dostępu polskich towarów i usług do rynku Egiptu Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Egipt

zdjęcie domyślne

Incoterms® [Dostępne dla zweryfikowanych]

Obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy towarów w ramach międzynarodowych umów sprzedaży są często określane na podstawie tzw. Incoterms®. Międzynarodowe Reguły Handlu opracowała Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce, ICC). Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Kontrola eksportowa [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz zapisów obowiązujących w kraju przywozu, międzynarodowy przepływ towarów i usług może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Magazynowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary wwożone na terytorium celne lub z niego wywożone mogą być przechowywane w składach celnych, znajdując się pod nadzorem organów celnych. Istnieją dwa rodzaje składów celnych: publiczne i prywatne. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Małe i średnie firmy /SME/ w Egipcie

Małe i średnie firmy /SME/ w Egipcie Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Egipt

zdjęcie domyślne

Normy i standardy [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szeroka gama produktów podlega kontroli zgodności w ramach procedury odprawy celnej. Kontrola ta ma na celu zapewnienie zgodności produktów ze standardami obowiązującymi w Egipcie. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia pozataryfowe w dostępie towarów do rynku Egiptu

Ograniczenia pozataryfowe w dostępie towarów do rynku Egiptu Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Egipt

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz niektórych towarów używanych, zabroniony jest także import do Egiptu m.in. podrobów, nóżek i wątroby drobiowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Egipt zawarł wielostronne umowy o wolnym handlu (ang. free trade agreement, FTA) ze Wspólnotą Europejską (WE) i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), w skład którego wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, jak również z Jordanią, Marokiem i Tunezją (Umowa Agadirska). Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Procedury celne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Karta Importera potwierdza wpisanie importera do rejestru Generalnej Organizacji Kontroli Eksportu i Importu (GOEIC), podległej Ministerstwu Handlu i Przemysłu. To warunek wstępny dla wszelkiej działalności importowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przewodnik eksportera po rynku Egiptu

Przewodnik eksportera po rynku Egiptu Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Egipt

zdjęcie domyślne

Przewodnik po rynku Egiptu

Przewodnik po rynku Egiptu - prowadzenie i rejestracja działalności gospodarczej Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Egipt

zdjęcie domyślne

Przywóz artykułów i wyrobów spożywczych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Wszelkie artykuły i wyroby spożywcze poddawane są kontroli w momencie przywozu do Egiptu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz benzyny i artykułów ropopochodnych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Za obrót ropą i artykułami ropopochodnymi w Egipcie odpowiada Ministerstwo ds. Ropy. Znaczna ilość pochodzących z importu produktów jest dostarczana w oparciu o oficjalne procedury przetargowe. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz broni i amunicji [Dostępne dla zweryfikowanych]

Podmioty prowadzące handel zagraniczny, które chcą zawierać transakcje związane z wszelkiego rodzaju bronią i materiałami wybuchowymi, muszą posiadać odpowiednie pozwolenie wydane przez Wydział ds. Bezpieczeństwa Publicznego podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz innych substancji niebezpiecznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Niektóre substancje uznane za niebezpieczne mogą być importowane do Egiptu wyłącznie przez upoważnione firmy. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz odpadów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Egipt ratyfikował zarówno Konwencję Bamako o zakazie importu do Afryki i kontroli transgranicznego przemieszczania i gospodarowania niebezpiecznymi odpadami w Afryce, jak i poprawki do Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Egipt jest sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz pojazdów silnikowych i ich części zamiennych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz ogólnej deklaracji celnej przywozu, pojazdy drogowe wymagają uzyskania specjalnej deklaracji importu pojazdów silnikowych. W momencie przywozu do kraju importowane pojazdy używane nie mogą być starsze niż rok. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz prasy i mediów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz niezbędnych zatwierdzeń i zezwoleń dotyczących przywozu różnego rodzaju używanych mediów drukowanych i elektronicznych, wszelkiego typu publikacje, zarówno nowe jak i stare, podlegają cenzurze i ewentualnej konfiskacji. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Egipt, premium

Poprzednia
z 3